BAZĂ LEGALĂ PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Utilizarea informațiilor dumneavoastră menționată mai sus este permisă în temeiul legislației UE privind protecția datelor pe baza următoarelor considerente legale principale:

  • în cazul în care v-ați dat acordul (v-a fost prezentat un formular de consimțământ în legătură cu orice astfel de utilizare și vă puteți retrage consimțământul);
  •  dacă sunt necesare să încheiem sau să executăm contractul cu dumneavoastră;
  • dacă sunt necesare pentru a ne conforma obligațiilor legale;
  • dacă le folosim pentru a realiza un interes legitim și motivele pentru care le folosim depășesc orice prejudiciere a drepturilor dumneavoastră de protecție a datelor (interesele noastre legitime includ menținerea celor mai înalte standarde de vânzare privind produsele și serviciile);
  • dacă sunt necesare pentru ca noi să apăram, să urmărim sau să formulăm o pretenție împotriva dumneavoastră sau a unei terțe părți.

Pot exista utilizări care sunt permise pe baza altor temeiuri; unde este cazul, le vom identifica și le vom comunica cât mai curând posibil, după ce vom lua la cunoștința de acestea.